MENU

portfolio: Go Girl

Photo: Fiorka
Model: Aleksandra Dudzik
Make up: Maja Nadolska
Hair: Maja Nadolska
Stylist: Marta Stawińska
Scenography: Anna Perek